Hotline hỗ trợ khách hàng dịch vụ toàn quốc

Công ty TNHH Ford Việt Nam xin trân trọng thông báo Đường Dây nóng ( Hotline ) phục vụ khách hàng Dịch vụ Toàn quốc như sau: