LIÊN HỆ

1800-588888

Trung tâm quan hệ khách hàng ( Call center)

Đường dây nóng miễn phí hoạt động từ 8h00 đến 17h00-Thứ hai đến Thứ sáu ( trừ ngày lễ )

fordvn@ford.com

Email liên hệ (Từ thứ 2 đến thứ 6)

Công ty Ford Việt Nam, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương